-  -  - 
Evénements en Grande Région
RECHERCHE AVANCEE
calendrier
calendrier
Projet cofnancé par le Fonds européen de développent régional dans le cadre du programme INTERREG IVA Grande Région.
L’Union européenne investit dans votre avenir.
Kapitän Mullebutz

De Kapitän Mullebutz a seng Séisswaassermatrousen

Musikalesch Show op lëtzebuergesch

28/05/2017
Plus d'information
(Malheureusement ce texte n'existe pas en français.)

De Kapitän Mullebutz a seng
Séisswassermatrousen komme vun enger
laanger Rees nees zeréck heem op Lëtzebuerg.
Hiert Häerz ass voller Musek an de Kapp ass
voller Erënnerungen un d’Länner déi si gesinn
hunn.

Ma doheem ass et awer am schéinsten an
dofir wëlle si mat hire Frënn e grousst Fest
feieren. An Dir sidd invitéiert déi grouss
SummerShow am Escher Theater kucken ze
kommen!

De Kapitän Mullebutz, d’Madame Li an
d’Séisswassermatrousen sange flott Kannera
Wanterlidder vun heiheem an aus frieme
Länner. D’Lidder erziele vun den Abenteuer
déi si erlieft hunn, vum Liewen u Bord a wat
ee brauch fir e richtege Matrous ze sinn.

Mat bekannte Vollekslidder & Lidder vum
Pir Kremer/Jempy Kemmer, Toni Schuster/
Marcel Reuland, Michel Lentz, Georges
Urwald, Romy Grangenet a Ralph Kilburg
an anerer.

fir jiddereen vu 4 Joer un

Iddi, Konzeptioun :

Dan Tanson
Arrangementer :
Georges Urwald
Bléck vu baussen :
Milla Trausch
Gesankscoach :
Aline Janssens
Kostümer :
Joey Adam
Visuals :
Claude Grosch
Tountechnik :
Georges Majerus
Produktiounsleedung :
Arend Herold

Orchester a Gesank :
Paul Dahm, Gast Gnad,
Jhang Kohnen, Noemie Leer,
Christian Peckels, Jessica Quintus,
Max Sauber, Paolo Simoes,
Dan Tanson, Georges Urwald,
Tom Wiot

 
lieu d'événement
Théâtre Municipal de la ville d'Esch-sur-Alzette
122 rue de l\'Alzette
L-4010 ESCH-SUR-ALZETTE
Luxembourg

prix d'entrée
12€ (adulte CAT1)
6€ (jeune CAT1)
10€ (adulte CAT2)
5€ (jeune CAT2)
Tickets
105