-  -  - 
Evénements en Grande Région
RECHERCHE AVANCEE
calendrier
calendrier
Projet cofnancé par le Fonds européen de développent régional dans le cadre du programme INTERREG IVA Grande Région.
L’Union européenne investit dans votre avenir.
Revue 2016

***ANNULE***Revue 2017

Produktioun : Lëtzebuerger Theater

13/05/2017 - 15/05/2017
Plus d'information
(Malheureusement ce texte n'existe pas en français.)

Nom Succès vun deene leschte Joren, deen
d’Revue am Land, an natierlech och am
Escher Theater gefeiert huet, laacht Dir op en
Neits iwwert dee satireschen Jores-Réckbléck
vun der Equipe vum „Lëtzebuerger Theater",
iwwert alles dat, wat eist Ländchen sou an
„Otem" gehal huet.

Regie :
Zoltan Gaetti

Musik :
Heng Kleren a Nico Wegé

Scenographie :
Sophie Maurer

Choreographie :
Li Marteling, Cathy Moes

Inspizienz :
Josée Conrardy

Kostümer :
Carine Ceglarski

Mat : Will Aust, Marc Camy,
Nathalie Felten, Martine Haubrich,
Jean-Claude Muller, Ricardo Vieira,
Stéphanie Welbes, Dana Zangerlé

lieu d'événement
Théâtre Municipal de la ville d'Esch-sur-Alzette
122 rue de l\'Alzette
L-4010 ESCH-SUR-ALZETTE
Luxembourg

prix d'entrée
8€ (jeune CAT2)
14€ (adulte CAT2)
9€ (jeune CAT1)
17€ (adulte CAT1)
Tickets
105