-  -  - 
Events in the Greater Region
ADVANCED SEARCH
calendrier
calendrier
Co-financed by the European Regional Development Fund in the framework of the programme Interreg IVA Grande Région.
The European Union invests in your future.
Vun Naischtnotze

Vun Näichtnotze, Spëtzbouwen an allerlee Stiichtereien

Betsy Dentzer
Erzieltheater

12-12-2017 - 13-12-2017
More information
(Unfortunately this text does not exist in English.)

Si léie wéi gedréckt, si klauen Hénger a Säck voller Suen, si dreiwen déi gelungenste Spiichten, an dat meeschtens op d'Käschte vun deenen anere Leit...ma heiansdo hunn déi et och verdéngt. Näichtnotzen a Spëtzbouwe ginn et op der Welt nawell eng gutt Rëtsch, an dofir ginn et och eng sëllege Geschichten iwwert se z'erzielen. Scho vill där Spëtzbouwe-Geschichten huet d'Betsy erzielt, mee et kommen ëmmer neier dobäi!


..."Nu kuck se mol, eis Spëtzbouwen,
a gëff och gläich gutt uecht:
Et ginn der vill, an och bei eis,
dofir sief dru geduecht:
ween alles gleeft, ass liicht ze kréi'n,
dee kritt der vill gestiicht,
a ween net kuckt, jo deen ass schnell
em e puer Mënz méi liicht..."


Erzielung an alles ronderem a virdrun Betsy Dentzer

Alter 7-11 Joer (2.2. - 4.2.) Sprooch LU / Übersetzung deutsche Gebärdensprache Dauer 45 Min.

Ticket'en Schoulvirstellungen
T. (+352) 26 32 43 1 M. scolaires@kulturhaus.lu
105