-  -  - 
Events in the Greater Region
ADVANCED SEARCH
calendrier
calendrier
Co-financed by the European Regional Development Fund in the framework of the programme Interreg IVA Grande Région.
The European Union invests in your future.
Peffeermill(ch)en

... an um Enn och nach e Buch!

Produktioun : Peffermill(ch)en

21-01-2018
More information
(Unfortunately this text does not exist in English.)

Am Dezember 2016 huet de Lëtzebuerger Literaturarchiv e Buch iwwert d‘Geschicht vum Kabaretsensembel Peffermill(ch)en erausbruecht. D‘Peffermill(ch)en huet zwar decidéiert fir keng nei Programmer méi ze ze spillen, mee si wëllt versichen dëst Buch virzestellen.

Wéi awer stellt e Kabaretensembel säin eegent Buch vir ?

Ass e Kabaretsbuch iwwerhaapt virstellbar ? Kabarettisten stellen an hire Virstellunge Programmer mat satireschen Texter vir, mee si maachen sech keng Virstellung iwwert eng Virstellung vun hirer eegener Buchvirstellung. Et kann ee sech awer gutt virstelle bei dëser Buchvirstellung aus deene ville Virstellungen, déi si an deene leschte Jore virgestallt hunn, eng eenzeg Virstellung ze maachen. Da wär dat Buch zwar nach ëmmer net virgestallt, mee Dir hätt eng Virstellung dovun, wat an deene sëlleche Virstellunge virdru virgestallt gouf…, a wat dowéinst alles an deem Buch drastoe kéint.

Kann een esou eng Buchvirstellung maachen ouni op aktuell Themen ze reagéieren ? ? ? Neen ! ! !

Mat :

Josiane Fritz, Monique Kayser,
Denise Ruppert, Fons Ruppert
Textzesummenstelllung :
Claude Lamberty an Ensembel
Musék :
Paul Dahm
venue
Théâtre Municipal de la ville d'Esch-sur-Alzette
122 rue de l\'Alzette
L-4010 ESCH-SUR-ALZETTE
Luxembourg

entry fee(s)
8€ (jeune CAT2)
14€ (adulte CAT2)
9€ (jeune CAT1)
17€ (adulte CAT1)
Tickets
More Events
01-07-2018
Momo


29-06-2018
Alex Lutz : Nouveau spectacle


28-06-2018
Wir Kinder vom Bahnhof-Zoo


20-06-2018 - 21-06-2018
Operetten Revue


01-06-2018
Réversible - Flamenco Festival Esch


29-05-2018 - 30-05-2018
La dispute


18-05-2018
Gaspard Proust : Nouveau spectacle


15-05-2018
Tod


12-05-2018
Mi Frida


08-05-2018
Success Story


105