-  -  - 
Evénements en Grande Région
RECHERCHE AVANCEE
calendrier
calendrier
Projet cofnancé par le Fonds européen de développent régional dans le cadre du programme INTERREG IVA Grande Région.
L’Union européenne investit dans votre avenir.
AutoPsy

Auto Psy

Jemp Schuster

29/03/2019
Plus d'information
(Malheureusement ce texte n'existe pas en français.)

Eng Fra an engem geschlossene Raum
Agespaart
Mat Medikamenter roueg gestallt
Vun enger Kamera iwwerwaacht

Se verzielt aus hirem Liewen
Vun hirer Kandheet
Vu Mëssbrauch an Ofhängegkeet
Vun hire Männer, déi all op eng tragesch
Manéier ëmkomm sinn

Ween ass hei schëlleg
Ween ass d’Affer
A ween ass deen hannert der Mauer, deen een ni gesäit

D’Autopsy vun enger verluerener Existenz

Dauer: 1h30, keng Paus

Regie:
Jemp Schuster
Musék:
Georges Urwald
Bühn & Technik:
Serge Hoffmann

Mat:
Michèle Turpel
lieu d'événement
Théâtre Municipal de la ville d'Esch-sur-Alzette
122 rue de l\'Alzette
L-4010 ESCH-SUR-ALZETTE
Luxembourg

prix d'entrée
8€ (jeune CAT2)
14€ (adulte CAT2)
17€ (adulte CAT1)
9€ (jeune CAT1)
Tickets
105